Region działania
UWAGA: Użytkowanie NASZEJ WITRYNY, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody prosimy o opuszczenie witryny.

Szkolenia

 

BHP:

 • stałą obsługę pod względem bhp
 • szkolenie wstępne bhp dla osób nowozatrudnionych,
 • szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno - technicznych,
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenie z zakresu tworzenia dokumentacji powypadkowej,
 • opracowywanie instrukcji udzielania pierwszej pomocy,
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp i ppoż,
 • ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy.

 

PPOŻ.:

 • obsługi w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego  obiektów przemysłowych i handlowych,
 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opracowania planów ewakuacji,
 • audytów dot. ochrony przeciwpożarowej,
 • opinii, notatek dot. ochrony przeciwpożarowej,
 • pomiary parametrów sieci hydrantowych wewnętrznych  i zewnętrznych,
 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
 • przeglądy sprzętu przeciwpożarowego: gaśnice, hydranty,
 • oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego.


 

Kursy obsługi urządzeń dźwignicowych - uprawnienia UDT Urzędu Dozoru Technicznego:

 •  obsługa cięgników , wciągników i wciągarek hakowych
 •  obsługa suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego oraz kabiny
 • przewodowo i bezprzewodowo
 • obsługa żurawi: samojezdnych , przenośnych , przewoźnych , stacjonarnych wieżowych , wieżowo-szynowych , szybkomontujących
 • obsługa podestów ruchomych: wiszących, masztowych, stacjonarnych , przejezdnych : wolnobieżnych przewoźnych , przenośnych , samojezdnych
 • obsługa wyciągów towarowych: stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych, wyciągów statków
 • obsługa dźwigów budowlanych z obsługą : towarowych, towarowo osobowych
 • obsługa dźwigów towarowo-osobowych , towarowych z obsługą i szpitalnych
 • obsługa urządzeń do przemieszczania kontenerów: masztowych, wysięgnikowych , bramownicowych

 

 

Kursy konserwacji urządzeń dźwignicowych - uprawnienia UDT Urzędu Dozoru Technicznego:

 • konserwacja wciągników i wciągarek
 • konserwacja suwnic
 • konserwacja żurawi
 • konserwacja dźwigników
 • konserwacja podestów ruchomych
 • konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych
 • konserwacja urządzeń do przemieszczania kontenerów: masztowych, wysięgnikowych, bramownicowych

 

Kursy napełniania i obsługi urządzeń ciśnieniowych - uprawnienia UDT , TDT , SIMP , SPE , NOT:

 • obsługa kotłów parowych i wodnych opalanych paliwami : stałymi , ciekłymi i gazowymi
 • obsługa kotłów centralnego ogrzewania , wytwornic pary
 • obsługa wymienników ciepła , hydroforów
 • obsługa sprężarkek , kompresorów
 • obsługa stałych zbiorników ciśnieniowych : autoklawów, dezynfektorów, chloratorów
 • obsługa oraz napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych
 • obsługa przewoźnych zbiorników ciśnieniowych (cystern) na platformach samochodowych i kolejowych (napełnianie i opróżnianie kat. I, II, III.)
 • obsługa stanowisk do napełniania butli mieszaniną B gazem LPG
 • obsługa stanowisk do napełniania zbiorników samochodowych mieszaniną B gazem LPG

 

Kursy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzająch i zużywających energię elektryczną kategorii G1E oraz G1D - uprawnienia SIMP , SPE , NOT , SEP:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

 

 

Kursy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych wytwarzających, przetwarzająch i zużywających ciepło kategorii G2E oraz G2D - uprawnienia SIMP , SPE , NOT , SEP:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

 

 

Kursy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzająch i zużywających paliwa gazowe kategorii G3E oraz G3D - uprawnienia SIMP , SPE, NOT , SEP:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

 

  

 

Kursy operatorów maszyn i urządzeń budowalnych - uprawnienia IMBiGS Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:

 • kurs operatora koparki, ładowarki, koparko - ładowarki, spycharki
 • kurs montażu rusztowań budowlanych
 • kurs operatora betoniarek
 • kurs operatora maszyn do produkcji mieszanki betonowej
 • kurs operatora walca drogowego
 • kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
 • kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg
 • kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych
 • kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg
 • kurs operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych

 

 

Kursy spawalnicze - uprawnienia IS Instytutu Spawalnictwa:

 • Kurs spawania blach metodą acetylenowo-tlenową
 • Kurs spawania rur metodą acetylenowo-tlenową
 • Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe
 • Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe
 • Kurs spawania rur elektrodami otulonymi -spoiny czołowe
 • Kurs grzania i cięcia metali płomieniem
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG
 • Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG
 • Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MIG
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG stali niestopowych
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG stali stopowych
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG
 • Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG
 • Kurs specjalistyczny spawania drutem proszkowym samoosłonowym warstw wypełniających
 • Kurs specjalistyczny spawania drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych
 • Kurs specjalistyczny spawania drutem proszkowym w osłonie gazów obojętnych
 • Kurs specjalistyczny spawania elektrodą nietopliwą stali austenitycznych Cr-Ni TIG

 


 Inne:

 • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym: podnośnikowych , unoszących , platformowych , nałdownych , specjalizowanych
 • wymiana butli P+B zainstalowanych na wózkach jezdniowych-podnośnikowych
 • kurs hakowego
 • kurs obsługi pił tarczowych olowarek i korowarek, elektronarzędzi
 • obsługa urządzeń wytwarzających pole wysokiej częstotliwości WCZ
 • ochrona przed promieniowaniem jonizującym RTG
 • obsługa centralnych instalacji tlenowych