Termowizja

 

 

Poniżej  zakres usług inspekcyjnych
za pomocą kamery termowizyjnej

w zakresie od - 20 st.C do + 2000 st.C:

 

PRZEMYSŁ:

 • Kontrola termowizyjna instalacji i urządzeń elektrycznych;
• Termowizyjne badanie rurociągów i instalacji technologicznych;
• Termowizyjne badanie chłodni i układów klimatyzacyjnych;
• Kontrola temperatur łożysk i innych elementów mechanicznych;
• Inspekcje termowizyjne w celach audytu PPOŻ.;
• Przeglądy termowizyjne w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej;
• Kontrola kotłów, pieców i innych urządzeń energetycznych;

 

BUDOWNICTWO:

• Identyfikacja mostków termicznych w budynkach;
• Powykonawcza kontrola prac budowlanych (wykonanie izolacji, montaż
   stolarki okiennej itp.);
• Diagnostyka przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni;
• Lokalizacja nieszczelności powietrznych w przegrodach budowlanych;
• Ocena standardu termicznego nieruchomości przed zakupem;
• Ocena cieplna na potrzeby planowania działań termomodernizacyjnych;
• Detekcja przebiegu przewodów CO i CWU w przegrodach budowlanych.

 

WYCIEKI:

• Detekcja wycieków wody z instalacji CO i WOD-KAN;
• Lokalizacja przecieków cieczy z rurociągów technologicznych;
• Dokumentacja skutków wycieków w celu dochodzenia roszczeń.